Ik heb de meeste focus
als ik de ruimte krijg

HR-professional

Anne Marjan heeft 25 jaar ervaring als HR-professional waarvan ruim 15 jaar als interimmer in de zakelijke dienstverlening en semi-overheid. Ze treedt op als:

 • HR interim-manager/businesspartner met een voorliefde voor reorganisaties, fusies en herinrichting;
 • sparringpartner voor management en directie en adviseur op het gebied van HR;
 • ontwikkelingsgerichte coach voor hoogopgeleide professionals, managers en directieleden.
“De ruimte waar bedrijfsbelang en individueel belang elkaar ontmoeten zie ik als een boeiend speelveld, vol kansen en uitdagingen. Als interim HR-manager ben ik onafhankelijk. Zo kan ik met een heldere focus op het doel onbevooroordeeld bijdragen aan goede verbinding in uw organisatie. Vooral ook in reorganisaties en fusies.”
De HR Interimmer:
Ik ben op mijn best
als ik binnen een jaar
weer weg ben

HR Interimmanagement

Anne Marjan neemt als interimmanager/businesspartner of projectleider tijdelijk uw HR-zaken uit handen. Anne Marjan houdt dingen graag eenvoudig: liever een slim plan op één A4-tje zetten dan in een lijvige nota. Ze werkt mee. Haar schaterlach, kritisch luisterende houding en daadkracht combineert ze met het raken van de juiste snaar bij management en medewerkers. Kernbegrip is verbinding.

 • projectbegeleiding en uitvoering van het HR-werk bij reorganisatie, fusie en herinrichting
 • projectbegeleiding gericht op werving en mobiliteit:
  vinden - binden - boeien - groeien en afvloeien.
“Op basis van het bestaande HR-beleid ga ik aan de slag. Ieders talenten én de organisatiedoelstellingen houd ik in het oog. Ik ben gewend om gezamenlijk te werken aan de gestelde doelen, het voortouw te nemen, lastige zaken met humor te relativeren, mensen aan te spreken. Je kunt het omschrijven als coaching en managing by walking around.”
De Managementcoach:
Ik confronteer en daag uit

Managementcoaching

Anne Marjan coacht de professional die zich wil ontwikkelen en actief aan de slag wil met in het traject opgedane inzichten en vaardigheden.

 • hardop nadenken over de eigen professionele ontwikkeling en loopbaan
 • bewust worden van kwaliteiten en het effect daarvan
  (hoe te versterken of anders inzetten)
 • 'ontroesten' van ongewenst stereotiep gedrag
 • een volgende stap zetten in de loopbaan
 • balans herstellen tussen werk en privé
“Coaching is als een pitstop en heeft een duidelijke focus op werk. In enkele sessies confronteer en daag ik de coachee uit tot reflecteren én handelen. Ik voel me betrokken bij mensen, ben zorgzaam en houd daarbij ook de nodige functionele afstand.”
Ik ben in mijn element
als er gedoe is

Kennis maken

Opgeleid aan de Landbouw Universiteit in Wageningen was Anne Marjan docent en manager in een IT-opleidingscentrum. Vanaf 1990 bekleedde ze diverse HR-(management)functies. Eerst in dienstverband en later als zelfstandige. In 2004 breidde ze haar dienstenpakket uit met coaching van professionals.
Check het actuele profiel van Anne Marjan op LinkedIn.

Naast haar HR-werk hult Anne Marjan zich graag in haar koksbuis van De Vrolijke Keuken en ze geniet wandelend en fietsend van de wisselende seizoenen. Van de spectaculaire panorama’s in de bergen tot aan de uiterwaarden achter haar huis. Eens in de zoveel jaar maakt ze een grote reis om mensen van andere culturen te ontmoeten en natuurlijk om breeduit te genieten van de lokale keukens.

“Luchtige, to the point humor hoort bij me en sinds een paar jaar huren opdrachtgevers me ook in vanwege mijn ‘grijze haren’. Als senior breng ik plezier, ervaring, nuchterheid, rust en relativeringsvermogen. Ik geniet er van als de junior professionals me scherp houden en managers aan het eind van hun loopbaan met me blijven sparren. Ik sluit gemakkelijk aan bij de verschillende posities in de organisatie”

Een afspraak is zo gemaakt!

ir. Anne Marjan Greve
T  0317 35 79 03
M  06 2453 11 15
E  info@amgreve.nl